Về BK Fund
Đội ngũ cố vấn
Dương Quốc Tuấn
CEO
AusDoor Group
Nguyễn Quân
Chủ tịch
Mạng lưới CSV ĐHBKHN
Phạm Đình Đoàn
Chủ tịch HĐQT
Tập đoàn Phú Thái
Hoàng Minh Sơn
Thứ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Huỳnh Quyết Thắng
Hiệu trưởng
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Lữ Thành Long
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tập đoàn MISA
Bùi Thành Đô
Tổng giám đốc
Quỹ đầu tư Thinkzone
Nguyễn Trung Dũng
Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings)
Phạm Tuấn Hiệp
Giám đốc ươm tạo
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings)
Nguyễn Đoàn Thăng
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tập đoàn Rạng Đông
Nguyễn Quang Chương
Thạc sĩ
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Vũ Thế Bình
Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Netnam
Đỗ Duy Hưng
Chủ tịch Hồi đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C
Trần Văn Trung
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Tân Đại Tây Dương
Lê Việt Thanh
Tổng giám đốc
Công ty TNHH sản xuất Lê Công Kiều
Trần Bình Ân
Giám đốc
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Phát triển thị trường Một thế giới
Đối tác đồng hành
Phu Thai Group
Austdoorgroup
Công ty Cổ phần Máy tính-Truyền thông-Điều khiển 3C
Công ty Cổ phần Sách Alpha
Vertiv
Công ty Cổ phần Năng lực Việt
Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Công nghệ Bách Khoa Hà Nội
Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong
Công ty Cổ phần TM & DV Phát triển Thị trường 1 Thế giới
Công ty Cổ phần icheck
Công ty Truyền thông Youthmedia
Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Migroup
Công ty Cổ phần Công nghệ Thiết bị Tân Phát
Công ty Cổ phàn Tập đoàn Đầu tư Thăng Long
Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam
Cục Kiểm nghiệm Hàng hoá XNK
Công ty TNHH AVIC Việt Nam
Công ty Cổ phần Misa
Công ty Cổ phần Viện máy và Dụng cụ Công nghiệp
Công ty Cổ phần Quảng cáo thông minh CleverAds
Công ty Cổ phần Kaxim
Công ty Cổ phần Đào tạo Quản lý trực tuyến OMT
Công ty Cổ phần SBcorp
Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông
Nikon Coparation
Tổng công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Công ty Cổ phần Teacom
Miagi Solution