Đội ngũ cố vấn
Dương Quốc Tuấn
CEO
AusDoor Group
Nguyễn Quân
Chủ tịch
Mạng lưới CSV ĐHBKHN
Phạm Đình Đoàn
Chủ tịch HĐQT
Tập đoàn Phú Thái
Hoàng Minh Sơn
Thứ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Huỳnh Quyết Thắng
Hiệu trưởng
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Lữ Thành Long
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tập đoàn MISA
Bùi Thành Đô
Tổng giám đốc
Quỹ đầu tư Thinkzone
Nguyễn Trung Dũng
Tổng giám đốc
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings)
Phạm Tuấn Hiệp
Giám đốc ươm tạo
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (BK-Holdings)
Nguyễn Đoàn Thăng
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Tập đoàn Rạng Đông
Nguyễn Quang Chương
Thạc sĩ
Đại học Bách Khoa Hà Nội
Vũ Thế Bình
Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Netnam
Đỗ Duy Hưng
Chủ tịch Hồi đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc
Công ty Cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C
Trần Văn Trung
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Tân Đại Tây Dương
Lê Việt Thanh
Tổng giám đốc
Công ty TNHH sản xuất Lê Công Kiều
Trần Bình Ân
Giám đốc
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Phát triển thị trường Một thế giới