BK FUND KÝ KẾT HỢP TÁC CÙNG KISSTARTUP VỚI MỤC ĐÍCH PHÁT TRIỂN VÀ MỞ RỘNG CƠ HỘI ĐẦU TƯ CÁC DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO VÀ SPIN-OFF

Ngày 15-3-2021, BK Fund chính thức ký kết thoả thuận hợp rác với Kistartup – Đơn vị đồng hành cùng cộng đồng khởi nghiệp trong hoặt động nâng cao năng lực đổi mới sáng tạp nhằm thúc đẩy phát triển về vốn của những công ty tiềm năng. Trong lần hợp tác này, BK Fund và Kisstartup nhắm đến các startup là những công ty khởi nghiệp tăng trưởng nhanh và những spin-off là những công ty khởi nguồn từ các trường đại học hàng đầu.

Lễ ký kết của đại diện BK Fund và Kissstarup

Cụ thể, BK Fund sẽ hợp tác cùng Kisstartup triển khai 3 hoạt động chính như sau:

  1. Tìm kiếm, chọn lọc và giới thiệu các startup và spin-off tiềm năng dựa trên những tiêu chí đề ra.
  2. Cố vấn, đầu tư và ươm tạo các startup do các bên tuyển chọn và giới thiệu. Quỹ đầu tư khoảng 1 tỉ đồng/1 dự án.
  3. Mở rộng hợp tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Hai bên sẵn sàng tham gia và hỗ trợ cho các hoạt động của nhau.

Các hoạt động hợp tác của hai bên sẽ được mở đầu bằng chường trình Lab2market- Từ phòng Lab đến thị trường và VCAP- Chương trình tăng tốc Thương mại hoá Việt Nam.